Z důvodu distanční výuky, byly žákům ZŠ zřízeny mailové schránky v rámci ekosystému Google, který škola využívá. Přístupové údaje jsou vyžadovány při přihlášení ke konferencím přes aplikaci Google Meet, jelikož Google v červenci tohoto roku zrušil možnost anonymních návštěvníků konference.

Každý žák má přihlašovací jméno (e-mail) ve tvaru jmeno.prijmeni@skolamachov.cz a heslo složené z prvních dvou písmen jména, prvních dvou písmen příjmení (kdy je každé první písmeno velké) a posledních 4 číslic rodného čísla (za lomítkem) v uvedeném pořadí.

Fiktivní příklad:

Žák se jmenuje Jan Novák a jeho rodné číslo je 100112/8565. Jeho mailová adresa je tedy jan.novak@skolamachov.cz a heslo je JaNo8565

Poznámka: Žáci, kteří mají například dvě jména, mají v adrese i hesle pouze jedno z nich, zpravidla to první.