Milí žáci, vážení rodiče,

informuji Vás, že nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 od 7:15 hod. v kmenových učebnách. Testování žáků proběhne na školním dvoře od 6:30 hod. antigenními testy.

Slavnostní přivítání nových prvňáčků se uskuteční rovněž v jejich kmenové učebně, a to od 7:30 hod.

Základní organizační pokyny:

Naše škola se řídí při organizaci vyučování dle pokynů nadřízených orgánů – zejm. MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

1) platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění

2) testování žáků proběhne dodanými antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září (v 1. ročníku ve dnech 2., 6. a 9. září)

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě). Tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním.

3) platí povinnost nasadit si při vstupu do budovy respirátor/roušku a nosit jej/ji ve všech společných prostorách, při usazení do lavice ve třídě je možnost respirátor/roušku odložit

Podrobné pokyny a informace naleznete v Manuálu MŠMT.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost, věřím, že společnými silami vše bez problémů zvládneme 🙂

Ing. Bc. Hana Lelková, ředitelka školy

  • MŠMT Manuál k provozu škol a testovaní (Stáhnout)
  • Základní stanovená hygienická a protiepidemická pravidla (Stáhnout)
  • Reakce MŠMT na dezinformace k opatřením ve školách (Stáhnout)