V letošním školním roce 2022/2023 k 1. září nastoupilo do MŠ 26 dětí, z toho 15 děvčat a 11 chlapců. V MŠ pracují 2 učitelky – Jitka Vítková a Jana Cvikýřová, asistent pedagoga –Hana Lelková ml. a o úklid se stará paní uklízečka Hana Rýglová, kterou po dobu její nemoci zastupuje p. Lucie Pazderková. Ředitelkou MŠ je paní Ing. Bc. Hana Lelková.

Školní rok jsme zahájili „Dnem hračky“, který je ve školce pravidelně každé první úterý v měsíci. Děti si přinesou do MŠ svoji oblíbenou hračku a hrají si s ní s kamarády.

12. 9. 2022 k nám do MŠ přijelo divadlo „Pernštejni“ s „Pohádkou dračí aneb trable s princeznou“.

V září se také konala první třídní schůzka rodičů, kde byli rodiče seznámeni s provozem MŠ. V letošním roce pokračujeme s TVP pro PV „ROK S KRTKEM“.

4. 10. 2022 byl opět DEN HRAČKY.

V říjnu jsme se stali s Krtečkem sadaři a zahradníky a povídali jsme si o tom, co sklízíme na poli a na zahradě. Naučili jsme se spoustu písniček, básniček, ochutnávali a poznávali jsme ovoce a zeleninu, vyrobili jsme si ježka z brambor

Dne 13. října 2022 se konal „JABLÍČKOVÝ DEN“, kdy si děti přinesly do mateřské školky krásná jablíčka, z kterých jsme si vytvořili výstavku v šatně. Děti tak měly možnost poznat různé tvary, barvy i velikosti jablíček.

Vaneska pamatovala na všechny děti a přinesla celý košík voňavých červených jablíček ze zahrádky, která si děti odnesly domů.

Zahráli jsme si a zazpívali si písničky o jablíčkách a nakonec jsme si pochutnali na jablíčkovém závinu, který jsme si upekli. Moc se nám povedl a moc nám chutnal.

20. 10. jsme společně oslavili Den stromů vycházkou po Machově, byli jsme u památné Šrůtkovy lípy a poznávali jsme ostatní stromy a keře.

V týdnu od 17. 10. do 21. 10. na nás ve školce čekalo překvapení. Objevila se strašidla. Aby jim nebylo ve školce smutno, ještě jsme si vydlabali dvě dýně jako strašáka Bertíka a Dýničku. Každé ráno nás strašidýlka vítala před vchodem do školky. Malé děti vytvořily Strašidýlko Emílka.

V MŠ již dlouho mají děti s rodiči možnost navštěvovat Logopedickou poradnu, kterou vede Jana Cvikýřová.

Od začátku října také začaly fungovat nové aktivity pro předškoláky:

  • Angličtina pro nejmenší – vede asistentka Hana Lelková
  • Veselá flétnička – vede asistentka Hana Lelková
  • Šikovné ručičky – rozvoj jemné motoriky – vede Jitka Vítková
Jablíčkový den
Jablíčkový den