Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63 Machov

Č.j.: 154/2022

Rozhodnutí o přijetí dětí do Mateřské školy ZŠ a MŠ Machov, okres Náchod

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání mateřské škole ZŠ a MŠ Machov, okres Náchod.

Seznam uchazečů

UchazečVýsledek řízení
01Přijat/a
02Přijat/a
03Nepřijat/a
04Přijat/a
05Přijat/a
06Přijat/a
07Nepřijat/a
08Přijat/a
09Přijat/a
10Přijat/a
11Přijat/a
12Přijat/a
13Přijat/a
14Přijat/a
15Přijat/a

Datum zveřejnění
17. 5. 2022

Ing. Bc. Hana Lelková

……………………………

   ředitelka školy