Žáci sedmé třídy v hodinách výtvarné výchovy vytvořili obrázky do výtvarné soutěže Poznáváme svět – INDIE pořádané Střediskem volného času Bájo Česká Skalice. 

Ze škol a školských zařízení z Královéhradeckého a Pardubického kraje bylo přihlášeno a zasláno 302 prací. 

Jsme rádi, že při tak velké účasti získal náš žák Ondřej Čermák Čestné uznání. S radostí mu gratulujeme!

Všechny soutěžní práce jsou vystavené v prostorách Bája od 19. května až do 11. června 2023.