Žáci 6. a 8. třídy se v polovině října vypravili do Záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy v Jaroměři. Stanice pečuje o nalezená zraněná zvířata z celého Královéhradeckého kraje, každoročně jich zdejší péčí projde téměř tisíc. Někdy se tak podaří zachránit  i opravdu vzácné druhy zvířat, která byla mnohdy zraněna v důsledku lidské činnosti. 

Dalším přínosem stanice je možnost seznámit se s plachými tvory, ke kterým se v přírodě blízko nedostaneme. Žáci tak mohli vidět krkavcovité ptáky, veverky, čápy, luňáka, krahujce či několik druhů sov.

Další část našeho pobytu v Jaroměři jsme věnovali diskusi o tom, jak můžeme zabránit úbytku druhů rostlin a zvířat z naší krajiny. Část dětí možná překvapilo, že i zdánlivý nepořádek, mrtvé dřevo či hromada listí v naší zahradě může být prostorem k životu, který z naší krajiny mizí. 

Petr Köppl