Aktuálně platné formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dotazník – zápis k povinné školní docházce

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Žádost o přestup žáka základní školy z jiné základní školy (§ 49 odst. 1)

Žádost o přestup žáka základní školy do jiné základní školy (§ 49 odst. 1)

Žádost o povolení IVP

Žádost o neklasifikaci v předmětu Tělesná výchova

Žádost o povolení použití slovního hodnocení

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Žádost o uvolnění z výuky

Výchovná opatření

Výchovná opatření

Školní řád

Školní řád základní školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Plán práce

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2023/2024

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva školy za školní rok 2022/2023

Školská rada

Školská rada