Poplatky za MŠ lze platit pouze na účet č.

2100919320/2010

Do zprávy pro příjemce uvádějte kód z lístečku, který se nachází v levém horním rohu (např. Z 8 KAR, Z znamená žák, číslo třídy, písmena jsou zkratky jména).

Platby musí proběhnout vždy do 25. dne v měsíci z důvodu účetní uzávěrky a nesmí být slučovány.

Účet je zřízen u FIO banky.