Výše stravného pro školní rok 2023/2024:

a) děti MŠ ………. ………………………..10 + 27 + 10  = 47  Kč

b) děti MŠ ( odložená šk. docházka)………10 + 29 + 10  = 49  Kč

c) žáci do 11 let ( 1. – 4. třída)…………………… 29  Kč

a) žáci 11 – 14 let ….. …………………………………… 31  Kč

b) žáci 15 a více let ….. ………………………………… 36  Kč

Platba:

Hotovostnípouze placení obědů na měsíc září, v kanceláři vedoucí školní jídelny, provozní doba 6.00 – 9.00 hod.

Bezhotovostní – na účet 2100919320/2010, obědy pro příští měsíc musí být zaplaceny do 25. dne předcházejícího měsíce. K platbě strávník vždy využívá symbol a hradí výši zálohy , které mu byly stanoveny vedoucí ŠJ.

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ke stravování je možné pouze osobně, telefonicky nebo e‑mailem sj.machov@seznam.cz den předem, ve výjimečných případech v den nepřítomnosti nejpozději do 6. 30 hod. Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1. den nemoci, a to v době od 10.15 do 10.30 hod. Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školním zařízení (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4, odst. 9). V případě řádného neodhlášení obědů v dalších dnech nemoci dítěte je povinen zákonný zástupce uhradit k ceně obědu i veškeré náklady na přípravu stravy (to je včetně osobních a věcných nákladů).