Ve čtvrtek 12. a 19. října jsme využili nabídky MAS Stolové hory, která získala drobnou dotaci z Královéhradeckého kraje na “podporu kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury s využitím nabídky edukativních programů kulturních institucí zřizovaných, nebo spoluzaložených Královéhradeckým krajem”. 

V rámci neformálního vzdělávání navštívili žáci 7. třídy Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, a absolvovali programy spojené s knihovnickým minimem, vyhledáváním v katalozích knihovny, a také lekce zaměřené na čtenářskou gramotnost a vyhledávání informací v systémech knihoven.

Anna Laslett