V prosinci prošly všechny ročníky školením od studentek zubního lékařství. V první části se žáci dozvěděli základní informace  o dutině ústní, o zubech, o procesech, které v dutině ústní probíhají, důvodech proč je třeba čistit zuby a jak si správně vybrat kartáček. Prezentace byla pojata zábavnou a interaktivní formou, přizpůsobenou věku žáků. Odvážlivci si mohli pomocí indikátoru zubního plaku ověřit, jestli jim při dosavadním způsobu čištění zůstává na zubech více plaku, než by mělo. Následoval praktický nácvik, při kterém školitelky ukázaly individuálně každému žákovi, jak správně čistit zuby a dásně. Opravovaly přitom případné špatné návyky.

A s Novým rokem se teď přímo nabízí nové poznatky přetavit v každodenní rutinu! Dobře vyčištěné zuby musí při přejetí prstem vrzat.

Za školení moc děkujeme!