V úterý 5. prosince se přišel do naší školy podívat Mikuláš s čertem a andělem. Děti z mateřské a základní školy musely splnit za jejich přísného dohledu sportovní úkoly, za které byly odměněny sladkým balíčkem a drobnými dárky. Ti nejodvážnější přednesli básničku nebo zazpívali písničku. S organizací mikulášského dopoledne pomohli paní učitelce Hejcmanové žáci 9. ročníku. Svého úkolu se ujali zodpovědně a přispěli tak k příjemné atmosféře celé akce, která se mohla uskutečnit díky finančnímu daru od společnosti Wikov MGI a.s. ve výši 6 125,- Kč.