V letošním školním roce 2023/2024 je přijato do MŠ 28 dětí, z toho 12 děvčat a 16 chlapců. V MŠ pracují 2 učitelky – Jitka Vítková a Jana Cvikýřová, asistent pedagoga –Hana Lelková ml. a o úklid se stará paní Lucie Machová. Ředitelkou MŠ je paní Ing. Bc. Hana Lelková. Po prázdninách nás čekalo ve školce překvapení. Do třídy jsme dostali nový nábytek – nízké skříňky dostupné dětem, knihovničku, vytvořili jsme si nový výtvarný koutek. Také máme koutek na stravování – děti si samy nalévají pití a mažou svačinky. Školní rok jsme zahájili „Dnem hračky“, který je ve školce pravidelně každé první úterý v měsíci. Děti si přinesou do MŠ svoji oblíbenou hračku a hrají si s ní s kamarády. V září se také konala první třídní schůzka rodičů, kde byli rodiče seznámeni s provozem MŠ. V letošním roce pokračujeme s TVP pro PV „ROK S KRTKEM – KRTEK NÁMOŘNÍK“. 26. 9. 2023 byl Námořnický den – konečně jsme se stali námořníky a vypluli jsme vstříc dobrodružstvím, která nás čekají po celý rok v MŠ. 3. 10. 2023 byl opět DEN HRAČKY. 13. 10. 2023 k nám do MŠ přijelo Divadlo U staré herečky s pohádkou „Chaloupka z perníku“. Pohádka se dětem moc líbila. V říjnu jsme se stali s Krtečkem sadaři a zahradníky a povídali jsme si o tom, co sklízíme na poli a na zahradě. Naučili jsme se spoustu písniček, básniček, ochutnávali a poznávali jsme ovoce a zeleninu. Dne 17. října 2023 se konal „JABLÍČKOVO-BRAMBOROVÝ DEN“, kdy si děti přinesly do mateřské školky krásná jablíčka, z kterých jsme si usušili křížaly, vyrobili jsme si ježka z brambor. Zahráli jsme si a zazpívali si písničky o jablíčkách a nakonec jsme si pochutnali na jablíčkovém závinu, který nám přinesla maminka Anežky z Mlsné farmářky. Moc mám všem chutnal. 20. 10. jsme společně oslavili Den stromů vycházkou po Machově, byli jsme u památné Šrůtkovy lípy a poznávali jsme ostatní stromy a keře. V týdnu od 23. 10. do 31. 10. na nás ve školce čekalo překvapení. Objevila se strašidla. Aby jim nebylo ve školce smutno, ještě jsme si vydlabali dýně jako strašáka. Každé ráno nás strašidýlka vítala před vchodem do školky. Malé děti vytvořily Strašidýlko Emílka. V MŠ již dlouho mají děti s rodiči možnost navštěvovat Logopedickou poradnu, kterou vede Jana Cvikýřová. Od začátku října také začaly fungovat aktivity pro předškoláky:
    • Angličtina pro nejmenší – vede asistentka Hana Lelková
    • Veselá flétnička – vede asistentka Hana Lelková
    • Šikovné ručičky – rozvoj jemné motoriky – vede Jitka Vítková (předškoláci, středňáci)