V souladu se Strategickým plánem rozvoje městyse byl zrealizován projekt „Modernizace kmenové učebny“ zaměřený na zlepšení a inovaci vybavení školní třídy.

Do projektu se se svými návrhy zapojili také žáci základní školy, kteří si ke spolupráci pozvali studenty Střední průmyslové školy Otty Wichterleho obor Grafický design a studenty Střední školy řemeslné v Jaroměři obor Truhlář. Nové vybavení v podobě regálů, skříní, taburetů, stolu a nástěnky bude v příštích školních letech sloužit jako zázemí pro uložení pomůcek a vlastní práce žáků. Vznikne tak příjemné a atraktivní prostředí jak pro žáky základní školy, tak pro učitele. Realizací projektu dojde k modernizaci a zvýšení kvality vzdělávání.

Vybavení kmenové třídy bylo realizováno v rámci dotace z 6. výzvy PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z.s. 2.5.2022 v rámci Programu rozvoje venkova. Škola žádala o dotaci v rámci fiche 7 -Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Více o jednotlivých výzvách, případně o činnosti MAS Stolové hory na www.mas-stolovehory.cz

Na závěr je potřeba poděkovat zřizovateli školy za vstřícnost a snahu školu neustále vylepšovat a modernizovat.